Belangrijke DATA

Beste ouders,

Het einde van het schooljaar nadert.

Daarom geven we u graag al enkele belangrijke data mee:

Doorgeven verandering levensbeschouwing schooljaar 2018-2019 indien gewenst (documenten te verkrijgen op secretariaat):
– Voor vrijdag 29 juni 2018
De start van het nieuwe schooljaar:
– Maandag 3 september 2018
De schoolfotograaf:
– Maandag 17 september 2018
De lokale verlofdagen van volgend schooljaar (geen school, wel toezicht):
– Woensdag 10 oktober 2018
– Maandag 11 februari 2019
– Woensdag 29 mei 2019
De pedagogische studiedagen (geen school, wel toezicht):
– Woensdag 14 november 2018
– Vrijdag 1 februari 2019
De vakantieperiode (geen school, wel toezicht):
– Herfstvakantie: 29 oktober 2018 – 4 november 2018
– Kerstvakantie: 24 december 2018 – 6 januari 2019
– Krokusvakantie: 4 maart 2019 – 10 maart 2019
– Paasvakantie: 8 april 2019 – 22 april 2019
– Grote vakantie: 1 juli 2019 – 31 augustus 2019
De officiële vakantiedagen (geen school, geen toezicht):
– Feest van de arbeid: 1 mei 2019
– Hemelvaart: 30 mei 2019 en 31 mei 2019
– Pinkstermaandag: 10 juni 2019
De infomomenten (verdere info begin schooljaar):
– Info avond kleuters: dinsdag 11 september 2018
– Info avond 1ste leerjaar: donderdag 6 september 2018
– Info avond 2de leerjaar: maandag 10 september 2018
De oudercontacten:
– Donderdag 22 november 2018 voor het lager onderwijs
– Donderdag 24 januari 2019 voor het kleuteronderwijs
– Dinsdag 28 mei 2019 voor het lager onderwijs
– Donderdag 13 juni 2019 voor het kleuteronderwijs
De plattelandsklassen voor het tweede leerjaar:
– Maandag 1 april en dinsdag 2 april 2019
De zeeklassen voor de tweede graad:
– Maandag 3 juni tot 7 juni 2019
De sportklassen voor de derde graad:
– Februari 2019