Vriendenkring

De Vriendenkring organiseert feesten (waaronder het mosselfeest en het schoolfeest) op school en zamelt zo geld in voor onze kinderen.

De leden van de Vriendenkring komen een vijftal keer per schooljaar samen.

Voorzitter: Jean-Luc Seffers
Penningmeester: Nathalie Ernst
Notulist: Karin van Vaerenbergh
Leden: Joeri Deleener, Tim Schodts, Dirk Meys, Marie-Luce Lovinfosse, Ingrid Peeters, Patricia Eulaerts, Charlotte Van runckelen, Maya Vander Elst, Jessy Poortman, Cindy Boons, Ade Dehandschutter, Wendy Drobé

springkasteel