Belangrijke DATA

Beste ouders,

Het einde van het schooljaar nadert.

Daarom geven we u graag al enkele belangrijke data mee:

Doorgeven verandering levensbeschouwing schooljaar 2018-2019 indien gewenst (documenten te verkrijgen op secretariaat):
– Voor vrijdag 29 juni 2018
De start van het nieuwe schooljaar:
– Maandag 3 september 2018
De schoolfotograaf:
– Maandag 17 september 2018
De lokale verlofdagen van volgend schooljaar (geen school, wel toezicht):
– Woensdag 10 oktober 2018
– Maandag 11 februari 2019
– Woensdag 29 mei 2019
De pedagogische studiedagen (geen school, wel toezicht):
– Woensdag 14 november 2018
– Vrijdag 1 februari 2019
De vakantieperiode (geen school, wel toezicht):
– Herfstvakantie: 29 oktober 2018 – 4 november 2018
– Kerstvakantie: 24 december 2018 – 6 januari 2019
– Krokusvakantie: 4 maart 2019 – 10 maart 2019
– Paasvakantie: 8 april 2019 – 22 april 2019
– Grote vakantie: 1 juli 2019 – 31 augustus 2019
De officiële vakantiedagen (geen school, geen toezicht):
– Feest van de arbeid: 1 mei 2019
– Hemelvaart: 30 mei 2019 en 31 mei 2019
– Pinkstermaandag: 10 juni 2019
De infomomenten (verdere info begin schooljaar):
– Info avond kleuters: dinsdag 11 september 2018
– Info avond 1ste leerjaar: donderdag 6 september 2018
– Info avond 2de leerjaar: maandag 10 september 2018
De oudercontacten:
– Donderdag 22 november 2018 voor het lager onderwijs
– Donderdag 24 januari 2019 voor het kleuteronderwijs
– Dinsdag 28 mei 2019 voor het lager onderwijs
– Donderdag 13 juni 2019 voor het kleuteronderwijs
De plattelandsklassen voor het tweede leerjaar:
– Maandag 1 april en dinsdag 2 april 2019
De zeeklassen voor de tweede graad:
– Maandag 3 juni tot 7 juni 2019
De sportklassen voor de derde graad:
– Februari 2019

Schoolfeest

Beste ouders, beste sympathisanten,

Zaterdag 5 mei 2018 vond ons fantastisch schoolfeest plaats onder een stralende zon. Het was een echt succes! Dit lukte door een fantastisch team maar ook dankzij de hulp en inzet  van vele mensen! Bedankt aan alle ouders en sympathisanten die zich hiervoor ook ingezet hebben!