OVSG

Het gemeentelijk onderwijs werkt samen met OVSG!

OVSG biedt

  • dienstverlening aan lokale besturen en hun scholen.
  • vorming en begeleiding aan stedelijke en gemeentelijke scholen, academies en centra voor leerlingenbegeleiding en volwassenenonderwijs.
  • belangenbehartiging via vertegenwoordiging en overleg om de eigenheid van het stedelijk en gemeentelijk onderwijs te vrijwaren.

OVSG streeft samen met zijn partners naar

  • kwalitatief hoogstaand onderwijs dat openstaat voor alle leerlingen en cursisten met respect voor diversiteit.
  • democratische scholen, centra en academies als sociaal en cultureel bindweefsel in de lokale gemeenschap.

OVSG respecteert

  • de autonomie van de schoolbesturen en de eigenheid van de scholen.
  • de verscheidenheid van de pedagogische en artistieke projecten.

OVSG heeft vertrouwen in de groei van mensen en teams. Om een goede service te kunnen verzekeren, krijgen OVSG-medewerkers kansen tot voortdurende professionalisering.

 

Voor verdere informatie bezoekt u best de website:

http://www.ovsg.be

 

Of via de faceboekpagina:

https://www.facebook.com/ovsgvzw