Ramsauclub

De Ramsauclub dankt zijn naam aan de gemeente Ramsau in Oostenrijk waar de kinderen uit het 5de en 6de leerjaar op sneeuwklassen gingen. Deze vereninging zamelde geld in om de reis deels te bekostigen. Als gevolg van de maximumfactuur gaan de kinderen uit de derde graad niet langer op sneeuwklassen. Zij gaan nu wel op sportklassen in een centrum met indoor sneeuwpiste.

Vandaag sponsort de Ramsauclub nog steeds de meerdaagse uitstappen van onze kinderen. Zo kunnen we plattelandsklassen, zeeklassen en sportklassen organiseren. Hiervoor organiseren zij een wafelverkoop.

Voorzitter: Jean Rijdams
Leden: Christian Van Vooren, Edy Van Damme, Paul Gille en Nathalie Ernst

 

op reis