Schoolraad

In de schoolraad zetelen de directie, leerkrachten, ouders en leden van de lokale gemeenschap.

De schoolraad heeft informatierecht, adviesbevoegdheid en overlegbevoegdheid.

Voorzitter: Jessica Linthoudt (mama van Femke en Liam)
Notulist: Karin Van Vaerenbergh
Leden: Greet Mandelings (mama van Staf en Fons), Chris Evers, Jean-Luc Seffers, Ade Dehandschutter, Jessy Poortman

boeken