Leerkrachten

Directie: Ade Dehandschutter

Secretariaat: Hedwig Schetske, Martine Jacob en Wendy Maquestiau

peuterklas A: juf Maya
peuterklas B: juf Kirsten
1ste kleuterklas A: juf Ann
1ste kleuterklas B: Juf Maaike
2de kleuterklas A: juf Sara
2de kleuterklas B: juf Anita
3de kleuterklas A: juf Mieke
3de kleuterklas B: juf Jessy

1ste leerjaar A: juf Carine
1ste leerjaar B: juf Tinneke
2de leerjaar A: juf Sofie
2de leerjaar B: juf Christine
3de leerjaar A: juf Wendy
3de leerjaar B: juf Liesbeth (in vervanging van juf Landri)
4de leerjaar A: juf Heleen
4de leerjaar B: juf Katleen
5de leerjaar: juf Nathalie
6de leerjaar: juf Charlotte

Zorgcoördinator: Juf Veerle
Zorgjuffen kleuterschool: juf Lore en juf Karin
Zorgjuffen lagere school: juf Vera, juf Lise en juf Ann-Claire

Leerkrachten lichamelijke opvoeding: meester Bram en meester Jeffrey

Kinderverzorgster: juf Wendy

ICT-coördinator: meester Kris

Leermeester Niet-Confessionele Zedenleer: juf Eva en juf Ann Claire
Leermeester Islam: meester Ilyas
Leermeester Rooms-Katholieke godsdienst: juf Kristel
Leermeester Protestantse godsdienst: juf Chonja
Leermeester Orthodoxe godsdienst: meester Vangelis