Welkom op de website van onze school

Welkom op de website van onze school!

Wij zijn een kleine, gezellige gemeentelijke basisschool in de gemeente Zaventem. We zitten met onze nieuwe, moderne school verscholen in het groen.

Hier werken ervaren en gemotiveerde leerkrachten die de kinderen kwaliteitsvol onderwijs aanbieden. We zijn ervan overtuigd dat we het beste resultaat bereiken als ouders en school goed samenwerken.

Uit het officieel outputdossier van het Ministerie van Onderwijs blijkt ook dat we kwaliteitsvol onderwijs aanbieden. Van de kinderen die uit onze school afstuderen behaalt 90% zijn A-attest na het 1ste middelbaar.
Wij nemen ook elk jaar deel aan de Vlaamse testen van OVSG in het 6de leerjaar. Deze testen zijn voor alle leerlingen in Vlaanderen hetzelfde en geeft ons een neutraal beeld over hoe onze leerlingen scoren. Daaruit blijkt dat onze leerlingen gemiddeld tot goed presteren. Alle leerlingen die op onze school een normaal schooltraject lopen, behalen op het einde van het 6de leerjaar dan ook hun eindtermen en dus hun getuigschrift.

Begin september 2015 kwam de inspectie van het Ministerie van Onderwijs onze school doorlichten. Zij bekroonden het schoolteam met een gunstig advies (advies 1).